Author Archives: le doan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT NÂNG CẤP PHẦN MỀM CYBERSIGN CLOUD V1.42.1.0

PHẦN MỀM CYBERSIGN CLOUD V1.42.1.0

– Thời gian bắt đầu: 21h ngày 15/9/2022 – Thời gian kết thúc: 23h ngày 15/9/2022 Nâng cấp: – Tự động duyệt bước 1 nếu người trình ký = người duyệt khi trình ký văn bản, hợp đồng  – Nâng cấp báo cáo tổng hợp – Đồng bộ giao diện trình ký báo cáo và […]