Chính sách riêng tư dịch vụ phần mềm CyberSign

Đây là bản chính sách riêng tư của Công ty cổ phần CyberLotus (sau đây gọi tắt là CyberLotus) đối với các thông tin và dữ liệu riêng tư của khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

CyberLotus luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. CyberLotus cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. CyberLotus đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đem lại cho Quý khách hàng những trải nghiệm tốt hơn khi mua hàng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của chính sách riêng tư

1.1. Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của CyberLotus, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp CyberLotus xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp CyberLotus có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của CyberLotus.

1.2. Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hàng có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho CyberLotus khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua và sử dụng dịch vụ của CyberLotus.

2. Phạm vi sử dụng thông tin chính sách riêng tư

CyberLotus cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

2.1. Quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ mà CyberLotus cung cấp cho khách hàng.

2.2. Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.

2.3. Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp sử dụng hết gói dịch vụ.

2.4. Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.

2.5. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

CyberLotus cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3. Thời gian lưu trữ thông tin của chính sách riêng tư

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Cybersign cung cấp và quản lý quyền sử dụng các dịch vụ, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của CyberLotus.

4. Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

4.1. CyberLotus cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.

4.2. CyberLotus cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Bảo mật dữ liệu của khách hàng

5.1. CyberLotus chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu tài liệu điện tử của khách hàng.

5.2. CyberLotus chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu tài liệu điện tử của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. CyberLotus không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin trên tài liệu điện tử của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

5.3. Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào tài khoản dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud của khách hàng.

5.4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy nhập vào tài khoản dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

5.5. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với CyberLotus về các truy cập trái phép.

5.6. CyberLotus sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ dịch vụ hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.

6. Sử dụng thông tin phái sinh

CyberLotus được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của CyberLotus để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. CyberLotus cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng (tên, số điện thoại, …), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh.

Nef Digital