Dịch vụ ký số trực tuyến CyberHSM có bắt buộc phải mua kèm CyberSign không?

Dịch vụ ký số trực tuyến CyberHSM là dịch vụ giá trị gia tăng giúp người dùng có thể ký số trực tuyến trên bất kỳ phương tiện nào, không bắt buộc phải mua kèm theo CyberSign.

Người dùng không có CyberHSM thì vẫn phải có USB token thì mới ký số được, nếu không thì vẫn có thể dùng CyberSign để quản lý các văn bản điện tử và trình duyệt, ký điện tử (ký ảnh).

Nef Digital