Đối tác dễ dàng ký hợp đồng trực tuyến

Đối tác không có tài khoản sử dụng phần mềm CyberSign vẫn có thể ký điện tử hoặc ký số vào hợp đồng bằng công cụ trực tuyến trên giao diện web khi mở link gửi kèm email thông báo từ hệ thống.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá