Chỉnh sửa cây tổ chức

Video hướng dẫn Chỉnh sửa cây tổ chức trên phần mềm CyberSign

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quản lý cây tổ chức

Bước 2: Tại màn hình Quản lý cây tổ chức 🡪  Click icon của 1 cây tổ chức, màn hình cập nhật hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên: nhập tên cây tổ chức
  • Mô tả: Nhập mô tả 

Bước 4: 

  • Click Cập nhật để lưu thông tin cập nhật
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital