Chỉnh sửa chức danh

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Quản lý chức danh

Bước 2: Chọn chức danh muốn chỉnh sửa , click icon tại phần tác vụ 🡪 Màn hình chỉnh sửa hiển thị như hình sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên chức danh: Nhập tên chức danh
  • Mô tả: Nhập mô tả của chức danh

Bước 4: Click Cập nhật để lưu các thông tin vừa chỉnh sửa

Click Hủy để hủy bỏ các dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital