Chỉnh sửa tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Loại tài liệu

Bước 2: Chọn loại tài liệu cần chỉnh sửa, click icon màn hình chỉnh sửa hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên loại tài liệu: Nhập tên loại tài liệu
  • Mô tả: Nhập mô tả của loại tài liệu

Bước 4: 

  • Click Cập nhật để lưu lại các thông tin vừa chỉnh sửa
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa chỉnh sửa

Powered by BetterDocs

Nef Digital