Chỉnh sửa vai trò

Video hướng dẫn chỉnh sửa vai trò người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, Chọn menu Hệ thống > Chọn Quản lý vai trò

Bước 2: Tại màn hình danh sách vai trò, tại vai trò cần chỉnh sửa, click icon , màn hình chỉnh sửa vai trò hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên vai trò: nhập tên vai trò
  • Tên hiển thị: nhập tên hiển thị của vai trò
  • Mô tả: Nhập mô tả cho vai trò
  • Quyền hạn: chọn quyền hạn cho vai trò

Bước 4: 

  • Click Cập nhật để lưu thông tin cập nhật
  • Click Hủy để hủy hành động chỉnh sửa, quay lại màn hình danh sách

Powered by BetterDocs

Nef Digital