Bước 1: Truy cập vào Link: https://cloud.cybersign.vn

Giao diện hiển thị như sau:

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

  • Nhập thông tin Email và Mật khẩu. Bấm vào Đăng nhập để hoàn tất 
  • Khi đăng nhập thành công, hiển thị màn hình 

Powered by BetterDocs

Nef Digital