Nâng cấp mẫu email

Mô tả: Tính năng này để thực hiện nâng cấp mẫu email.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu email

Bước 2: Tại màn hình danh sách click vào icon – nâng cấp, hệ thống hiển thi màn hình nâng cấp

Bước 3: Nhập dự liệu vào các trường, các trường có dấu * là bắt buộc nhập:

– Tên mẫu email: Nhập tên

– Tiêu đề mẫu email: Nhập tiêu đề

Bước 4:

– Bấm vào Hủy để thực hiện hủy thao tác nâng cấp

– Bấm vào Bỏ qua nâng cấp để thực hiện bỏ qua nâng cấp, hệ thống trở về màn hình danh sách và hiển thị thông báo Cập nhật thành công.

– Bấm vào Nâng cấp để thực hiện nâng cấp mẫu email

Powered by BetterDocs

Nef Digital