Thêm mới mẫu tài liệu theo mẫu của NCC

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Mẫu tài liệu

Bước 2: Tại màn hình quản lý mẫu tài liệu, click vào Thêm mới theo mẫu Nhà cung cấp

Bước 3: Chọn các thông tin, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc chọn:

 • Loại tài liệu: Chọn tên loại tài liệu (đã tạo ở màn hình Loại tài liệu)
 • Tên mẫu tài liệu: chọn tên mẫu tài liệu theo loại tài liệu đã chọn
 • Thông tin mẫu tài liệu: Hiển thị nội dung mẫu tài liệu đã chọn

Bước 4: Bấm Tiếp theo để thực hiện tạo mẫu tài liệu. Ngược lại, bấm Hủy để hủy thao tác tạo mẫu theo mẫu của nhà cung cấp.

Bước 5: Nhập các thông tin, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập/chọn:

 • Tên mẫu tài liệu: chọn tên mẫu tài liệu theo loại tài liệu đã chọn
 • Loại tài liệu: Chọn tên loại tài liệu (đã tạo ở màn hình Loại tài liệu)
 • Mô tả: Nhập mô tả
 • Nội dung: Tạo nội dung được hướng dẫn bên dưới:

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dug mẫu tài liệu:

 • Bấm vào icon Tải lên mẫu tài liệu, để thực hiện tải lên file mẫu tài liệu có định dạng .Docx.

 • Sau khi tải lên thành công nội dung file tải lên sẽ hiển thị trên trang giấy, Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trên giấy hoặc thêm text hoặc thêm tải hình ảnh lên

+ Bấm vào open block để mở ra thư viện chèn text, và chèn ảnh

+ Bấm vào ô text và thực hiện kéo vào vị trí muốn thêm. Sau đó người dùng nhập nội dung vào ô text đã thêm

+ Bấm vào ô Image kéo vào vị trí muốn thêm. Hệ thống hiển thị màn hình chọn ảnh trên máy tính. Người dùng chọn ảnh và bấm vào 1 bức ảnh để thêm.

Lưu ý: Mỗi lần thêm ảnh chỉ được thêm 1 ảnh cho 1 lần cho 1 khung image.

 • Thiết lập tham số cho mẫu tài liệu:

+ Click vào Tham số để tạo tham số cho mẫu tài liệu

+ Nhập tên trường field

+ Copy mã field ( mã field sẽ tự sinh) vào bên cạnh thông tin cần nhập vào khi tạo tài liệu

+ Chọn bắt buộc: Nếu tham số nhập vào là bắt buộc

+ Chọn Type field: chọn các giá trị chữ/số/Tiền

Bước 6:

 • Click Hủy để hủy bỏ thông tin vừa chỉnh sửa
 • Click Lưu để lưu dữ liệu 

Lưu ý: Màn hình tạo tài liệu từ mẫu sẽ hiển thị như sau. 

Click vào Xem trước để xem tài liệu khi nhập các thông tin tham số.

Powered by BetterDocs

Nef Digital