Thêm mới mẫu tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Mẫu tài liệu

Bước 2: Tại màn hình quản lý mẫu tài liệu, chọn chức năng Thêm mới, màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên mẫu tài liệu: Nhập tên mẫu tài liệu
  • Loại tài liệu: Chọn tên loại tài liệu (đã tạo ở màn hình Loại tài liệu)
  • Mô tả: Nhập mô tả 
  • Nội dung mẫu tài liệu: Thực hiện tạo theo hướng dẫn bên dưới:

Hướng dẫn tạo nội dung mẫu tài liệu:

  • Bấm vào icon Tải lên mẫu tài liệu, để thực hiện tải lên file tài liệu có định dạng .Docx.

  • Sau khi tải lên thành công nội dung file tải lên sẽ hiển thị trên trang giấy, Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trên giấy hoặc thêm text hoặc thêm tải hình ảnh lên

+ Bấm vào open block để mở ra thư viện chèn text, và chèn ảnh

+ Bấm vào ô text và thực hiện kéo vào vị trí muốn thêm. Sau đó người dùng nhập nội dung vào ô text đã thêm

+ Bấm vào ô Image kéo vào vị trí muốn thêm. Hệ thống hiển thị màn hình chọn ảnh trên máy tính. Người dùng chọn ảnh và bấm vào 1 bức ảnh để thêm.

Lưu ý: Mỗi lần thêm ảnh chỉ được thêm 1 ảnh cho 1 lần cho 1 khung image.

  • Thiết lập tham số cho mẫu tài liệu:

+ Click vào Tham số để tạo tham số cho mẫu tài liệu

+ Nhập tên trường field

+ Copy mã field ( mã field sẽ tự sinh) vào bên cạnh thông tin cần nhập vào khi tạo tài liệu

+ Chọn bắt buộc: Nếu tham số nhập vào là bắt buộc

+ Chọn Type field: chọn các giá trị chữ/số/Tiền

Bước 4:

  • Click Hủy để hủy bỏ thông tin vừa nhập
  • Click Lưu để lưu dữ liệu vừa thêm mới

Lưu ý: Màn hình tạo tài liệu từ mẫu sẽ hiển thị như sau:

Click vào Xem trước để xem tài liệu khi nhập các thông tin tham số.

Powered by BetterDocs

Nef Digital