Tìm kiếm mẫu chữ ký

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Quản lý chức danh

Bước 2: Tại màn hình danh sách, nhập mã hoặc tên mẫu chữ ký 🡪 click Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình sau:

Powered by BetterDocs

Nef Digital