Tìm kiếm người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng, nhập tiêu chí tìm kiếm rồi click để thực hiện tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital