Trình ký văn bản tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Trình ký tài liệu

Bước 2: Chọn tài liệu muốn trình ký, click icon ở phần tác vụ 🡪 Hiển thị popup xác nhận

Bước 3: Click Đồng ý để gửi trình ký tài liệu thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động trình ký

Powered by BetterDocs

Nef Digital