Xóa mẫu tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Mẫu tài liệu

Bước 2: Muốn xóa mẫu tài liệu, thực hiện các bước như sau:

  • Xóa 1 mẫu tài liệu: click icon tại phần tác vụ của mẫu tài liệu muốn xóa
  • Xóa nhiều mẫu tài liệu: click để chọn các mẫu tài liệu muốn xóa

Lưu ý: Mẫu tài liệu chỉ xóa khi chưa được sử dụng

Bước 3: Màn hình popup xác nhận xóa hiển thị như hình:

  • Click Xóa để thực hiện xóa quy trình đã chọn
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa quy trình

Powered by BetterDocs

Nef Digital