Video hướng dẫn xóa vai trò người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, Chọn menu Hệ thống > Chọn Quản lý vai trò

Bước 2: Tại màn hình danh sách vai trò, chọn vai trò cần xóa

  • Xóa 1 vai trò: Click icon tại phần tác vụ của vai trò cần xóa
  • Xóa nhiều vai trò: Click vào 1 hoặc nhiều icon tại bản ghi hoặc trên tiêu đề bảng để chọn các vai trò cần xóa . Click để thực hiện xóa

Bước 3: Hiển thị popup xác nhận xóa

  • Click Xóa để xóa vai trò 
  • Click Hủy để hủy hành động xóa

Powered by BetterDocs

Nef Digital