Hiển thị chữ ký số có kèm theo ảnh chữ ký tay được không?

CyberSign cho phép người dùng tùy chọn hiển thị chữ ký tay trên chữ ký số tạo hiển thị chữ ký tay trên chữ ký số với 3 tùy chọn khác nhau:

  • Chỉ hiển thị ảnh: upload file ảnh chụp/scan chữ ký tay của người dùng hoặc con dấu đỏ của tổ chức/ doanh nghiệp lên hệ thống.
  • Chỉ hiển thị thông tin liên quan đến chữ ký số như: tên người ký, tên tổ chức, chức danh, ngày ký.
  • Hiển thị cả ảnh và thông tin.

Như vậy, người dùng có thể dễ dàng chọn chữ ký số kèm theo hình ảnh chữ ký tay để làm sinh động và chân thực hơn chữ ký trong văn bản điện tử.

Nef Digital