Hợp đồng điện tử được công nhận như thế nào theo Thông lệ quốc tế?

Hợp đồng điện tử được công nhận thế nào theo thông lệ quốc tế

Hợp đồng điện tử (HĐĐT) được coi là một trong những đột phá của thời đại công nghệ số, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian cho một giao dịch. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Hợp đồng điện tử được công nhận như thế nào theo Thông lệ quốc tế? Cùng CyberSign giải đáp thắc mắc qua bài viết dưới đây!

Nguyên tắc chung hình thành hợp đồng điện tử

Theo Thông lệ quốc tế, Hợp đồng điện tử được đảm bảo về mặt pháp lý, được pháp luật thế giới công nhận. Nó được giao kết thông qua việc sử dụng phương tiện điện tử. 

Nói đến HĐĐT là nói đến một phương thức thiết lập hợp đồng chứ không phải là một loại hợp đồng dựa trên một đối tượng cụ thể nào. Công nghệ thông tin không làm thay đổi về mặt bản chất của hợp đồng. Vì vậy, giao kết bằng phương thức gì thì những nguyên tắc chung, cơ bản nhất vẫn được áp dụng 

Trên thế giới, chưa quốc gia nào xây dựng một đạo luật riêng điều chỉnh việc tác vụ HĐĐT. Họ thường ban hành những đạo luật điều chỉnh về hình thức điện tử của các giao dịch pháp lý. Điều được xem là có giá trị pháp lý như các giao dịch tiến hành bằng các phương tiện truyền thống.

3 nguyên tắc hình thành hợp đồng điện tử bao gồm:

 • Thừa nhận giao dịch điện tử (qua việc thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu)
 • Thừa nhận chữ ký điện tử, bảo đảm tính an toàn và bảo mật của các hệ thống thông tin.
 • Quy định về những khía cạnh liên quan tới giao dịch điện tử. Quyền và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Hợp đồng điện tử theo thông lệ quốc tế

 • Luật mẫu về TMĐT. Hình thành những quy định mẫu về thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu. Điều này nhằm bảo vệ mặt pháp lý cho những tổ chức, cá nhân mong muốn tham gia TMĐT. 
 • 2001, Luật mẫu của UNCITRAL về chữ ký điện tử được ban hành làm rõ thêm về khái niệm. Luật đưa ra các quy định về việc sử dụng an toàn và đảm bảo giá trị pháp lý.
 • 2005, UNCITRAL thông qua Công ước của Liên hợp quốc về việc sử dụng các giao dịch điện tử.

Thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý trong các giao dịch tương tự văn bản giấy 

 • Định nghĩa về “thông điệp dữ liệu” (Điều 2) bao hàm các phương thức truyền thông điện tử đa dạng. Thông tin được tạo ra, gửi đi, tiếp nhận hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử, quang học hoặc các phương tiện tương tự, và bao gồm, nhưng không phải chỉ bao gồm, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), thư điện tử, điện tín, điện báo hoặc fax
 • Công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu (Điều 5) và giá trị pháp lý của C (Điều 7).
 • Công nhận các giá trị như văn bản, giá trị bản gốc, giá trị chứng cứ và khả năng lưu giữ được của thông điệp dữ liệu (Điều 6,8,9,10).
 • Quy định về sự sở hữu của người khởi tạo đối với thông điệp dữ liệu (Điều 13).
 • Quy định về thời điểm và địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu (Điều 15).
 • Quy định về sự hình thành và hiệu lực của hợp đồng điện tử  (Điều 11).

Thực tế, các văn bản pháp luật xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về Thương mại điện tử đã được thông qua ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó có Việt Nam (năm 2005). 

Tóm lược nội dung:

Nguyên tắc chung hình thành hợp đồng điện tử

Ba nguyên tắc chung hình thành hợp đồng điện tử bao gồm:
– Thừa nhận giao dịch điện tử (qua việc thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu)
– Thừa nhận chữ ký điện tử, bảo đảm tính an toàn và bảo mật của các hệ thống thông tin.
– Quy định về những khía cạnh liên quan tới giao dịch điện tử. Quyền và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Hợp đồng điện tử theo thông lệ quốc tế

– Luật mẫu về TMĐT. Hình thành những quy định mẫu về thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu. Điều này nhằm bảo vệ mặt pháp lý cho những tổ chức, cá nhân mong muốn tham gia TMĐT. 
– 2001, Luật mẫu của UNCITRAL về chữ ký điện tử được ban hành làm rõ thêm về khái niệm. Luật đưa ra các quy định về việc sử dụng an toàn và đảm bảo giá trị pháp lý.
– 2005, UNCITRAL thông qua Công ước của Liên hợp quốc về việc sử dụng các giao dịch điện tử.

Trên đây là bài viết về việc hợp đồng điện tử được công nhận theo thông lệ quốc tế mà CyberSign muốn chia sẻ. Mong rằng bài viết này hữu ích đối với bạn.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS

Nội dung liên quan: Hợp đồng điện tử là gì? Giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử?

Nef Digital