Hợp đồng điện tử là gì? Giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử?

giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Các thuật ngữ như kinh tế số, doanh nghiệp số, văn phòng số, hợp đồng điện tử… ngày càng phổ biến. Trước bối cảnh COVID – 19, hoạt động kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ truyền thống sang phương thức mới. Có thể kể đến làm việc online, ký kết văn bản, hợp đồng điện tử… để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Trong bài viết này, Cybersign chia sẻ những thông tin giúp bạn hiểu về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử và yên tâm khi triển khai hợp đồng điện từ và các văn bản điện tử tại doanh nghiệp của mình.

Hợp đồng điện tử là gì?

HĐĐT được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Nguyên tắc giao kết HĐĐT

Giao kết HĐĐT là sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. 

Một số nguyên tắc trong giao kết HĐĐT như sau:

  • Các bên tham gia thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.
  • Việc giao kết và thực hiện HĐĐT tuân thủ quy định của Luật giao dịch điện tử và pháp luật.
  • Các bên thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật.
  • Giao kết HĐĐT sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.
  • Đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

Căn cứ pháp lý của HĐĐT:

  • Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
  • Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
  • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.
  • Bộ luật dân sự 2015 điều chỉnh tất cả các loại giao dịch và hợp đồng. Bao gồm cả các giao dịch và hợp đồng được ký kết bằng chữ ký số và các giao dịch và hợp đồng được ký kết thông qua phương tiện điện tử.

Như vậy HĐĐT được Pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ về mặt pháp lý.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử được công nhận khi đáp ứng các điều kiện sau

Hợp đồng có đầy đủ chữ ký hợp lệ của các Bên trong hợp đồng. HĐĐT cũng phải có đầy đủ chữ ký của các bên. Ứng dụng HĐĐT có thể áp dụng nhiều loại chữ ký điện tử khác nhau như. Đơn cử chữ ký ảnh, chữ ký scan, chữ ký điện tử và chữ ký số. Tuy nhiên, chỉ chữ ký số mới được coi là hợp lệ và được pháp luật Việt Nam công nhận. 

Đại diện ký số là người đại diện pháp luật hoặc người đại diện được uỷ quyền hợp pháp. Chủ thể ký số là yếu tố chắc chắn cần xem xét trong xác thực HĐĐT. Tất cả các bên trong hợp đồng phải cùng ký điện tử trên hợp đồng đó. Một điểm cần lưu ý là trong ký số thì có hai chữ ký số. Chữ ký số của người ký hợp đồng tương ứng với người đại diện pháp luật trong hợp đồng giấy. Chữ ký số của doanh nghiệp/tổ chức thay thế con dấu trong hợp đồng giấy. Điểm tốt nhất cần có đủ hai chữ ký số này trong hợp đồng của các bên ký.

Chữ ký số phải được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ngoài ra, chữ ký cần còn hiệu lực tại thời điểm ký số.

Lời kết

Phần mềm ký số hợp đồng và văn bản điện tử CyberSign có công cụ tiện ích hỗ trợ người dùng có thể kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số một cách dễ dàng. 

Hợp đồng toàn vẹn, không bị chỉnh sửa kể từ thời điểm ký số. Sau thời điểm ký số mà VBĐT có sự thay đổi thì không còn hiệu lực pháp lý. Nên cần kiểm tra ngay tính toàn vẹn của HĐĐT để đảm bảo không cần chỉnh sửa.

Phần mềm ký số hợp đồng và văn bản điện tử CyberSign được thiết kế bảo mật, tiêu chuẩn mã hoá cao theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phòng chống tấn công, mất mát dữ liệu cũng. Ngoài ra ngăn chặn việc thay đổi nội dung văn bản, HĐĐT sau khi ký số. Chức năng kiểm tra chữ ký số file đã ký của CyberSign sẽ hỗ trợ người dùng kiểm tra được tính toàn vẹn.

CyberSign có đầy đủ các tính năng về ký kết văn bản điện tử, HĐĐT đảm bảo các điều kiện về mặt pháp lý và an toàn, bảo mật về mặt kỹ thuật giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch trực tuyến dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm.

Tóm lược nội dung

Trên đây là thông tin về hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử mà CyberSign muốn chia sẻ. Mong rằng bài viết này hữu ích đối với bạn.

Xin trân trọng cảm ơn!

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS

Nội dung liên quan: Hợp đồng điện tử là gì? So sánh hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống?

Nef Digital