Nhiệt điện Bà Rịa quản lý hệ thống văn phòng trên nền tảng số

nhiệt điện bà rịa chuyển đổi số

Từ năm 2013, hoạt động văn phòng của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã thực hiện trên hệ thống văn phòng trên nền tảng số. Điều này giúp công ty khai thác tối đa tiện ích và mang lại hiệu quả trong chuyển đổi số theo chủ trương của EVN và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Nâng cao hiệu suất giải quyết công việc với E-Office

E-Office là phần mềm tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành nội bộ, khởi tạo và quản lý văn bản tài liệu, công văn, báo cáo… Nhằm mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống. Đây là hệ giá trị cốt lõi của hệ thống văn phòng điện tử, khởi đầu từ E-Office.

Công ty còn tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ: họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu, trực tuyến,… Điều này góp phần quan trọng trong việc số hóa, hành chính, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí,…

Triển khai văn phòng điện tử đã đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình truyền thống lên trực tuyến. Từ đó làm tiền đề cho tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Giải pháp văn phòng điện tử mang lại một hệ thống quản lý tập trung có thể dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản, thực hiện ký số và phát hành văn bản điện tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên không gian mạng… Từ đó nâng hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản.

Người quản lý dễ dàng sắp xếp công việc cũng như nhắc nhở, đôn đốc. Vì vậy, tiến độ công việc được theo sát, mọi thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Đẩy mạnh thực hiện hóa mục tiêu chuyển đổi số

Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục nâng cấp giải pháp văn phòng điện tử lên văn phòng số. Dự án với nhiều tính năng hữu dụng, được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, bảo đảm tính mở rộng, tương thích đồng bộ trên nền tảng web (Cloud) và thiết bị cầm tay thông minh (Smartphone) để phục vụ mục tiêu chuyển đổi số.

Theo kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, BTP đẩy mạnh truyền thông nhận thức chuyển đổi số. Hoàn thiện và tối ưu các quy trình xử lý và ký số các văn bản, tài liệu điện tử; 100% CBCNV có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số áp dụng trong ứng dụng quản lý nội bộ; hoàn thiện biểu mẫu báo cáo điện tử. Hệ thống văn phòng trên nền tảng số giúp công ty mang lại hiệu quả lớn trong chuyển đổi số.

Lời kết

Tại BTP và đơn vị khác của ngành Điện, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ cùng với công nghệ. Hệ thống văn phòng trên nền tảng số đã giúp cải thiện đáng kể về năng suất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Mục tiêu lớn nhất là hành động thật nhanh để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số.

Tóm lược nội dung:

Nhiệt điện Bà Rịa đã áp dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp?

Nhiệt điện Bà Rịa đã áp dụng chuyển đổi số bằng cách đưa vào hệ thống văn phòng điện tử, khởi đầu bằng E-office cho doanh nghiệp của mình.
Đây là nền tảng để Nhiệt Điện Bà Rịa đi lên văn phòng số.

Quản lý hệ thống trên nền tảng số giúp Nhiệt điện Bà Rịa như thế nào

Hai lợi ích lớn nhất của Nhiệt Điệu Bà Rịa khi áp dụng quản lý hệ thống trên nền tảng số:
– Nâng cao hiệu suất giải quyết công việc
– Đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

—————————

CyberLotus JSC.,

Xem thêm ví dụ về chuyển đổi số: Chuyển đổi số giúp Vinamilk vượt phép thử Covid-19 như thế nào?

Nef Digital