Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberSign Cloud v1.42.1.0

PHẦN MỀM CYBERSIGN CLOUD V1.42.1.0

– Thời gian bắt đầu: 21h ngày 15/9/2022

– Thời gian kết thúc: 23h ngày 15/9/2022

Nâng cấp:

– Tự động duyệt bước 1 nếu người trình ký = người duyệt khi trình ký văn bản, hợp đồng 

– Nâng cấp báo cáo tổng hợp

– Đồng bộ giao diện trình ký báo cáo và trình ký tài liệu

– Nâng cấp giao diện thông báo tài khoản đã có trên CyberID nhưng chưa có bên CyberSign

– Bổ sung thông tin người tạo ở màn hình chi tiết trình ký

– Thêm mới mẫu email cho hợp đồng hết hiệu lực

– Nâng cấp toàn bộ mẫu mail

– Sửa lại icon xóa bước 

Sửa lỗi:

– [Chỉnh sửa trình ký nhanh] Tải file lên từ tài liệu cá nhân và tạo mới file từ mẫu tài liệu

– Gửi lại hợp đồng đã bị từ chối ký trước đó

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Nef Digital