Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberSign Cloud v1.43.0.0

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÝ SỐ CYBERSIGN CLIENT 4.7.00

– Thời gian bắt đầu: 24h ngày 25/9/2022

– Thời gian kết thúc: 24h45 ngày 25/9/2022

Nâng cấp:

– Chức năng đổi tên file khi thêm mới/ chỉnh sửa văn bản, hợp đồng, tài liệu đến, tài liệu đi

– Chức năng đổi tên file ở tài liệu cá nhân

– Nâng cấp cho phép khi chọn file từ Tài liệu cá nhân có thể chọn file khác định dạng pdf

– Nâng cấp cho phép tạo loại hợp đồng khi thực hiện thêm mới/ chỉnh sửa hợp đồng

– Nâng cấp cho phép tạo quy trình khi thực hiện thêm mới/ chỉnh sửa trình ký theo quy trình

– Nâng cấp thêm chứng thư số token có nhiều mã số thuế

– Nâng cấp chức năng chỉnh sửa mẫu chữ ký

– Nâng cấp khi thông báo khi chưa bật plugin để thực hiện ký số và thêm chứng thư số token

– Nâng cấp ký số đối với file có định dạng cả ngang và dọc

– Tài liệu cá nhân thêm mới file chưa thêm đúng folder

– Quản lý người dùng] Xem chi tiết sau khi cập nhật cây tổ chức của người dùng

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Nef Digital