Tính năng quản trị và hệ thống trên CyberSign

Tính năng quản trị và hệ thống trên CyberSign

Tính năng quản trị và hệ thống trên CyberSign là tính năng vô cùng hữu ích đối với người dùng. Tính năng này tích hợp các chức năng và nghiệp vụ quản lý, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và phân luồng thông tin.

Các chức năng quản lý của phần mềm ký số văn bản và hợp đồng điện tử CyberSign được tổng hợp dưới đây.

Quản lý cây tổ chức

Việc tạo lập cây tổ chức giúp bạn sắp xếp các người dùng là nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn một cách khoa học. Đồng thời đó cũng là cơ sở để phân quyền sử dụng các quy trình và mẫu tài liệu trên hệ thống cho từng đơn vị trong tổ chức.

Quản lý chức danh

CyberSign cho phép định nghĩa các chức danh để gán cho từng người dùng, phù hợp với mô hình quản trị thực tế của tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để cấu hình loại hình phê duyệt của từng bước trong một quy trình xử lý văn bản, tài liệu.

Quản lý vai trò và người dùng

Tài khoản admin của tổ chức, doanh nghiệp được phép tạo ra các vai trò và phân quyền chi tiết các chức năng được phép thực hiện của mỗi vai trò. Từ đó gán vai trò tương ứng cho mỗi tài khoản người dùng của phần mềm CyberSign.

Quản lý mẫu tài liệu

CyberSign cho phép tổ chức, doanh nghiệp tạo sẵn các mẫu văn bản, tài liệu dùng chung để người dùng có thể lựa chọn để sạo thảo trực tuyến ngay trên phần mềm mà không cần tải file lên hệ thống.

Quản lý tài liệu cá nhân

Mỗi người dùng CyberSign được phép tải các file tài liệu lên thư mục riêng của mình để lưu trữ trực tuyến trong dung lượng cho phép được cấp phát bởi tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, người dùng có thể trình ký file văn bản theo quy trình hoặc ký trực tiếp vào file tài liệu mà không cần theo quy trình.

Quản lý mẫu email

Tổ chức, doanh nghiệp có thể tự định nghĩa các mẫu email gửi đi từ hệ thống với nội dung và hình thức tùy chỉnh theo mong muốn.

Cấu hình máy chủ gửi email

Thay vì sử dụng email server mặc định của hệ thống, tổ chức/ doanh nghiệp có thể cấu hình để sử dụng email server riêng của mình nếu cần.

Cấu hình thông báo tự động

CyberSign cho phép tổ chức, doanh nghiệp thay đổi thông số trong các cấu hình thông báo tự động từ hệ thống về thời gian nhắc nhở phê duyệt hoặc nhắc nhở thay đổi mật khẩu người dùng.

Nef Digital