Tổng hợp những loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay

loại hợp đồng điện tử

Trong điều kiện hội nhập kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt. Tìm kiếm đối tác, thị thường mới, đàm phán, ký kết nhanh chóng,… tạo nên thời cơ kinh doanh. Đây là những yêu cầu cấp thiết, giải quyết bài toán tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thị trường phi biên giới. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu kĩ hơn về các loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay.

Phân loại hợp đồng dựa theo công nghệ sử dụng

Dựa trên quá trình phát triển và công nghệ sử dụng trong quá trình ký kết hợp đồng điện tử:

Hợp đồng truyền thống được một bên đưa lên web

Một số hợp đồng truyền thống đã được sử dụng thường xuyên và chuẩn hóa về nội dung. Loại này do một bên soạn thảo và đưa lên website để các bên tham gia ký kết. Các hợp đồng được đưa toàn bộ lên website thường có nút đồng ý hoặc không đồng ý. Việc này giúp các bên lựa chọn, xác nhận sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng. 

Để ký loại hợp đồng này có 2 dạng lựa chọn phổ biến:

  • Hợp đồng truyền thống được hình thành qua giao dịch tự động
  • Hợp đồng điện tử được ký bằng chữ ký số

Nội dung liên quan: Quy định về chữ ký số trên hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch điện tử

Đặc điểm của hợp đồng điện tử được hình thành qua giao dịchlà các nội dung không được soạn sẵn. Nội dung của loại hợp đồng điện tử này được hình thành trong giao dịch tự động. Máy tính tự động tổng hợp nội dung. Sau đó xử lý trong quá trình giao dịch dựa trên các thông tin được khách hàng nhập vào.

Cuối quá trình giao dịch, hợp đồng điện tử được tổng hợp và hiển thị để khách hàng xác nhận sự đồng ý với các nội dung hợp đồng. 

Sau đó, bên bán sẽ được thông báo về hợp đồng và gửi xác nhận đến người mua. Việc này qua nhiều hình thức có thể bằng email hoặc các phương thức khác như fax, số điện thoại,…

Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử

Trong hình thức này, các bên sử dụng thư điện tử để tiến hành giao dịch. Quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết được thực hiện tương tự như với hợp đồng truyền thông. Điểm khác biệt là phương tiện sử dụng là máy tính, mạng Internet và Email.

Hình thức giao kết hợp đồng điện tử qua email có một số ưu điểm nổi bật. Đầu tiên là truyền tải được nhiều chi tiết, nhiều thông tin. Tiếp theo tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp và phạm vi rộng. Tuy nhiên, nhược điểm là tính bảo mật và khả năng ràng buộc trách nhiệm của các bên còn thấp. 

Hợp đồng này được thiết lập qua nhiều email trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên các bên tập hợp thành 1 hợp đồng hoàn chỉnh sau quá trình giao dịch. Điều này để thống nhất các nội dung đã thống nhất trong quá trình đàm phán.

Hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số/chữ ký điện tử 

Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng điện tử này là các bên phải có chữ ký số, chữ ký điện tử để ký vào các thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch. Chính vì có sử dụng chữ ký số nên loại hợp đồng điện tử này có độ bảo mật và ràng buộc trách nhiệm các bên cao hơn các hình thức trên.

Phân loại theo chủ thể, mục đích, nội dung

Pháp luật phân biệt hợp đồng điện tử thành ba loại chủ yếu:

  • Hợp đồng dân sự (do Bộ luật Dân sự điều chỉnh)
  • Hợp đồng kinh tế/thương mại (do Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và Luật Thương mại điều chỉnh)
  • Hợp đồng lao động nhằm xác định chính xác việc áp dụng văn bản pháp luật có liên quan, cũng như cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng lao động điện tử

Là những giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Giao kết về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Chúng thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Theo đó, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan. Không phân biệt hình thức hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Hợp đồng dân sự điện tử

Hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng này dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng điện tử được giao kết giữa các bên. Trong đó có ít nhất một bên là thương nhân. Chủ thể còn lại có tư cách pháp lý nhằm xác lập hợp đồng dưới dạng thông điệp dữ liệu. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

Như vậy, CyberSign đã cung cấp chi tiết các nội dung về có những loại hợp đồng điện tử nào, những loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay. Hy vọng những nội dung này sẽ hữu ích giúp doanh nghiệp thành công trong các cuộc giao kết hợp đồng.

>> Xem thêm: Cập nhật những lưu ý về nội dung áp dụng trong Hợp đồng điện tử

Một số câu hỏi thường gặp

Phân loại hợp đồng điện tử theo công nghệ sử dụng

Phân theo công nghệ sử dụng, có những loại hợp đồng điện tử như:
– Hợp đồng truyền thống được đưa lên web
– Hợp đồng điện tử được hình thành qua giao dịch điện tử
– Hợp đồng điện tử được hình thành qua thư điện tử
– Hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số/chữ ký điện tử

Phân loại hợp đồng điện tử theo mục đích sử dụng

– Hợp đồng lao động điện tử
– Hợp đồng dân sự điện tử
– Hợp đồng thương mại điện tử

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS

Tổng đài CSKH: 1900 2038

Hotline: 024.32.0000.77

Website: https://cybersign.vn/

Email: info@cyberlotus.com

Nef Digital