Tùy chọn phương thức phê duyệt của từng bước

CyberSign hỗ trợ cấu hình phương thức phê duyệt của mỗi bước trong quy trình nghiệp vụ dưới dạng chỉ duyệt bằng tài khoản đăng nhập phần mềm hoặc cần thêm ký số hoặc ký điện tử (lựa chọn tại thời điểm ký).

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá