Ký số hợp đồng điện tử

Trình ký một hợp đồng từ file có sẵn hoặc mẫu tài liệu trên hệ thống rồi thêm các bên tham gia ký hợp đồng để hệ thống gửi link tra cứu và ký hợp đồng qua email tới từng người.

Xem bảng giá

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá