Quản lý tài liệu cá nhân

Mỗi người dùng CyberSign được phép tải các file tài liệu lên thư mục riêng của mình để lưu trữ trực tuyến trong dung lượng cho phép được cấp phát bởi tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, người dùng có thể trình ký file văn bản theo quy trình hoặc ký trực tiếp vào file tài liệu mà không cần theo quy trình.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá