Đa dạng phương thức ký điện tử (ký ảnh) và ký số

Khi thực hiện ký duyệt, người dùng có thể lựa chọn phương thức ký số hoặc ký điện tử (bằng ảnh scan hoặc ảnh chụp chữ ký, con dấu).

Đối với chữ ký số, CyberSign hỗ trợ cả ký bằng USB token hoặc dịch vụ ký số trực tuyến cloud HSM (xem thêm thông tin tại https://cyberhsm.vn).

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá