Quản lý mẫu email

Tổ chức, doanh nghiệp có thể tự định nghĩa các mẫu email gửi đi từ hệ thống với nội dung và hình thức tùy chỉnh theo mong muốn.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá