Ký theo quy trình nghiệp vụ

Bạn có thể lựa chọn để các bên tham gia ký hợp đồng phải theo thứ tự đặt trước hay có thể ký đồng thời. Đối với tổ chức của bạn có thể thực hiện theo hệ thống các quy trình tùy chỉnh.

Xem bảng giá

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá