Tạo được nhiều mẫu chữ ký khác nhau

Bạn có thể cấu hình và lưu trên hệ thống nhiều mẫu chữ ký khác nhau, bao gồm cả chữ ký ảnh và chữ ký số cho cá nhân bạn hoặc cho tổ chức (nếu là người dùng được ủy quyền) để lựa chọn khi thực hiện ký duyệt văn bản.

Việc thiết lập cấu hình mẫu chữ ký số cũng linh hoạt hiển thị hình ảnh và thông tin dạng chữ kèm theo.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá