Cấu hình máy chủ gửi email

Thay vì sử dụng email server mặc định của hệ thống, tổ chức/ doanh nghiệp có thể cấu hình để sử dụng email server riêng của mình nếu cần.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá