Quản lý đối tác để thuận tiện giao dịch và tương tác

CyberSign cho phép quản lý dữ liệu các đối tác với phân loại là tổ chức/ doanh nghiệp hoặc cá nhân để nhanh chóng nhập thông tin lên hợp đồng.

Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn bên tham gia ngoài hệ thống và chủ động nhập thông tin tại thời điểm trình ký hợp đồng.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá