Ghi lại lý do từ chối ký duyệt

Người thực hiện ký duyệt có thể từ chối văn bản, tài liệu được trình ký và đưa ra lý do. Hệ thống sẽ ghi lại để cho phép những người tham gia trong luồng xử lý văn bản nắm bắt được thông tin, đặc biệt là với người soạn thảo để điều chỉnh và trình ký lại.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá