Quản trị hệ thống

Việc tạo lập cây tổ chức giúp bạn sắp xếp các người dùng là nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn một cách khoa học.

Xem bảng giá

Các tính năng quản trị hệ thống

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá