Thiết lập số bước phê duyệt linh hoạt

Một quy trình được tạo lập trên hệ thống có thêm bớt số bước không giới hạn, thay đổi cấu hình (tên bước, người ký duyệt, phương thức phê duyệt) của từng bước một cách linh hoạt .

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá