Dễ dàng theo dõi tiến trình văn bản đang được xử lý

Bạn có thể xem nhanh một văn bản đang được xử lý ở bước nào ở dạng lưu đồ sơ lược của quy trình hoặc xem chi tiết thông tin của từng bước: ai đã hoặc sẽ ký duyệt, thời gian đã ký duyệt vào lúc nào.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá