Tùy chọn gửi email sau khi hoàn tất ký duyệt

Cá nhân là người dùng trên hệ thống tham gia trong quy trình duyệt ký văn bản sẽ nhận được email thông báo và có tài khoản đăng nhập phần mềm để theo dõi tiến trình xử lý văn bản. Ngoài ra, CyberSign còn cho phép nhập thêm các email là những người dùng khác trên hệ thống hoặc email bên ngoài hệ thống để nhận văn bản đã được ký duyệt sau khi kết thúc quy trình.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá