Tùy chọn vị trí ký và các thông tin bổ sung vào hợp đồng

Tương tự như tính năng ký văn bản điện tử, người dùng đặt trước vị trí ký của các bên tham gia vào đúng chỗ theo yêu cầu sẽ hiển thị khi xem file PDF. Ngoài ra, còn có thể thêm các thông tin bổ sung như ảnh, chữ hoặc số mà file hợp đồng gốc chưa có sẵn trước khi trình ký.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá