Quản lý chức danh

CyberSign cho phép định nghĩa các chức danh để gán cho từng người dùng, phù hợp với mô hình quản trị thực tế của tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để cấu hình loại hình phê duyệt của từng bước trong một quy trình xử lý văn bản, tài liệu.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá