Cho phép đính kèm tài liệu và thêm ghi chú

Người dùng không chỉ có thể trình ký duyệt đồng thời nhiều file văn bản trong cùng một luồng quy trình mà còn đính kèm được các tài liệu đính kèm như biên bản họp, ảnh chụp, phụ lục,… và thêm các ghi chú bổ sung thông tin để làm sở cứ cho trình ký và phê duyệt.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá