Bảng giá các gói dịch vụ

Tham gia cùng hơn 3.000 tổ chức, doanh nghiệp đang tăng tốc quy trình xử lý tài liệu của mình với CyberSign.

Free

Sign-Free

0

Mua ngay
 • 3 user
 • 3 quy trình
 • 50 văn bản
 • 100MB dung lượng
 • Trình ký văn bản
 • Quy trình nghiệp vụ
 • Quản trị hệ thống

Starter

Sign-ST

2 triệu đồng

Mua ngay
 • 50 user
 • 5 quy trình
 • 700 văn bản
 • 3G dung lượng
 • Trình ký văn bản
 • Quy trình nghiệp vụ
 • Quản trị hệ thống

Basic

Sign-BA

5,5 triệu đồng

Mua ngay
 • 100 user
 • 30 quy trình
 • 2,500 văn bản
 • 10G dung lượng
 • Trình ký văn bản
 • Quy trình nghiệp vụ
 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý đối tác
 • Hợp đồng điện tử

Advanced

Sign-AD

25 triệu đồng

Mua ngay
 • 1000 user
 • Không giới hạn
 • 12,000 văn bản
 • 45G dung lượng
 • Trình ký văn bản
 • Quy trình nghiệp vụ
 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý đối tác
 • Hợp đồng điện tử

Premium

Sign-PR

80 triệu đồng

Mua ngay
 • Không giới hạn user
 • Không giới hạn
 • 40,000 văn bản
 • 130G dung lượng
 • Trình ký văn bản
 • Quy trình nghiệp vụ
 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý đối tác
 • Hợp đồng điện tử

Bảng giá dịch vụ bổ sung – Nâng cấp

Sign – E1

 • 50 văn bản
 • 150MB

100,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E2

 • 170 văn bản
 • 500MB

320,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E3

 • 300 văn bản
 • 900MB

550,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E4

 • 650 văn bản
 • 2G

1,150,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E5

 • 2,000 văn bản
 • 6G

3,300,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E6

 • 3,500 văn bản
 • 10G

5,500,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E7

 • 7,500 văn bản
 • 20G

10,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E8

 • 25,000 văn bản
 • 70G

30,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E9

 • 45,000 văn bản
 • 130G

50,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E10

 • 100,000 văn bản
 • 300G

90,000,000 (đ)

Mua ngay

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn nâng số lượng người dùng (user) và quy trình lên thì như thế nào?

Các gói bị giới hạn số lượng người dùng hoặc giới hạn số lượng quy trình hoặc cả hai thì cần nâng cấp lên gói cao hơn và khách hàng phải thanh toán chi phí chênh lệch giữa gói hiện tại và gói cần nâng cấp.

Tôi có thể xóa quy trình cũ đi để thêm quy trình mới được không?

Nếu quy trình được tạo ra nhưng chưa sử dụng thì có thể xóa đi để thêm quy trình mới đảm bảo số lượng quy trình theo đã gói đăng ký.

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá