Bảng giá các gói dịch vụ

Tham gia cùng hơn 3.000 tổ chức, doanh nghiệp đang tăng tốc quy trình xử lý tài liệu của mình với CyberSign.

Free

Sign-Free

0

Mua ngay
 • Miễn phí khởi tạo
 • 50 văn bản điện tử
 • Tối đa 5MB mỗi lần up file

Starter

Sign-ST

2,9 triệu đồng

Mua ngay
 • Miễn phí khởi tạo
 • 500 văn bản
 • Tối đa 10MB mỗi lần up file

Basic

Sign-BA

5,9 triệu đồng

Mua ngay
 • Miễn phí khởi tạo
 • 1,500 văn bản
 • Tối đa 20MB mỗi lần up file
 • Quản lý đối tác

Advanced

Sign-AD

15,9 triệu đồng

Mua ngay
 • Miễn phí khởi tạo
 • 5,000 văn bản
 • Tối đa 30MB mỗi lần up file
 • Quản lý đối tác
 • Báo cáo thống kê

Premium

Sign-PR

59 triệu đồng

Mua ngay
 • Miễn phí khởi tạo
 • 25,000 văn bản
 • Tối đa 40MB mỗi lần up file
 • Quản lý đối tác
 • Báo cáo & Thống kê
 • API tích hợp

Các chức năng chính Phần mềm CyberSign Cloud

 

 • Quản lý và ký số văn bản, hợp đồng điện tử
 • Trình ký nhanh hoặc theo quy trình
 • Tạo và quản lý mẫu văn bản, hợp đồng
 • Tạo và quản lý quy trình nghiệp vụ
 • Không giới hạn số lượng quy trình
 • Không giới hạn số lượng user
 • Hỗ trợ ký số bằng USB Token, HSM  Ký số từ xa (Remote Signing)
 • Phê duyệt, ký điện tử, ký ảnh
 • Kiểm tra, xác thực chữ ký số tài liệu đã ký
 • Chia sẻ, phân phối tài liệu
 • Thời hạn lưu trữ tài liệu: 5 năm

Bảng giá dịch vụ bổ sung tài nguyên

Sign – E1

 • 100 văn bản

250,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E2

 • 200 văn bản

490,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E3

 • 300 văn bản

729,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E4

 • 500 văn bản

1,190,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E5

 • 1,000 văn bản

2,290,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E6

 • 3,000 văn bản

6,590,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E7

 • 5,000 văn bản

9,900,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E8

 • 10,000 văn bản

18,900,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E9

 • 30,000 văn bản

49,900,000 (đ)

Mua ngay

Sign – E10

 • 50,000 văn bản

79,000,000 (đ)

Mua ngay

Gói tăng giới hạn kích thước file tải lên

Sign-B1-1Y

 • Giới hạn: ≤30MB
 • Thời gian: 1  năm

3,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B2-1Y

 • Giới hạn: ≤50MB
 • Thời gian: 1  năm

4,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B3-1Y

 • Giới hạn: ≤100MB
 • Thời gian: 1  năm

6,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B4-1Y

 • Giới hạn: ≤200MB
 • Thời gian: 1  năm

9,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B5-1Y

 • Giới hạn: ≤300MB
 • Thời gian: 1  năm

14,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B1-2Y

 • Giới hạn: ≤30MB
 • Thời gian: 2  năm

5,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B2-2Y

 • Giới hạn: ≤50MB
 • Thời gian: 2  năm

7,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B3-2Y

 • Giới hạn: ≤100MB
 • Thời gian: 2 năm

10,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B4-2Y

 • Giới hạn: ≤100MB
 • Thời gian: 2 năm

16,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B5-2Y

 • Giới hạn: ≤300MB
 • Thời gian: 2  năm

25,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B1-3Y

 • Giới hạn: ≤30MB
 • Thời gian: 3 năm

7,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B2-3Y

 • Giới hạn: ≤50MB
 • Thời gian: 3 năm

10,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B3-3Y

 • Giới hạn: ≤100MB
 • Thời gian: 3 năm

15,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B4-3Y

 • Giới hạn: ≤100MB
 • Thời gian: 3 năm

23,000,000 (đ)

Mua ngay

Sign-B5-3Y

 • Giới hạn: ≤300MB
 • Thời gian: 3 năm

35,000,000 (đ)

Mua ngay

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn nâng số lượng người dùng (user) và quy trình lên thì như thế nào?

Các gói bị giới hạn số lượng người dùng hoặc giới hạn số lượng quy trình hoặc cả hai thì cần nâng cấp lên gói cao hơn và khách hàng phải thanh toán chi phí chênh lệch giữa gói hiện tại và gói cần nâng cấp.

Tôi có thể xóa quy trình cũ đi để thêm quy trình mới được không?

Nếu quy trình được tạo ra nhưng chưa sử dụng thì có thể xóa đi để thêm quy trình mới đảm bảo số lượng quy trình theo đã gói đăng ký.

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá