Cho phép đặt giới hạn thời gian phê duyệt của từng bước

Mỗi bước trong quy trình đều đặt được giới hạn thời gian cần phải phê duyệt. Trước thời hạn đó, hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở người cần thực hiện phê duyệt.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá