Cấp quyền sử dụng quy trình

Sau khi tạo lập một quy trình xong thì cần phải gán các đơn vị trong cây tổ chức được phép sử dụng quy trình đó. Chức năng này giúp hạn chế người dùng tiếp cận các quy trình xử lý văn bản không cần quan tâm trong danh sách hoặc không được phép tham gia.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá