Trình ký và duyệt văn bản

Ký và duyệt văn bản mọi lúc, mọi nơi. Người dùng có thể chọn file tài liệu trình ký tải lên từ thiết bị máy tính, điện thoại hoặc trong thư mục tài liệu cá nhân đã được tải lên từ trước.

Xem bảng giá

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá