Thích ứng với mọi trường hợp ký hợp đồng trong thực tế

Bạn có thể lựa chọn để các bên tham gia ký hợp đồng phải theo thứ tự đặt trước hay có thể ký đồng thời, và đối với tổ chức của bạn có phải duyệt ký theo quy trình nội bộ hay không.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá