Quản lý vai trò và người dùng

Tài khoản admin của tổ chức, doanh nghiệp được phép tạo ra các vai trò và phân quyền chi tiết các chức năng được phép thực hiện của mỗi vai trò. Từ đó gán vai trò tương ứng cho mỗi tài khoản người dùng của phần mềm CyberSign.

Xem toàn bộ tính năng

Bắt đầu với CyberSign ngay hôm nay

Hãy sử dụng dịch vụ phần mềm hữu ích này để đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động liên tục trên môi trường số trong mọi điều kiện, kể cả làm việc 100% từ xa.
Dùng thử miễn phí Xem bảng giá