FAQs

Hợp đồng điện tử là gì?

Theo quy định tại Điều 33, Luật giao dịch điện tử năm 2005: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này

Trong đó, “Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử” và “Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự”.

Phân biệt chữ ký điện tử và chữ ký số?

Theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 thì chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

Tính pháp lý của chữ ký số trên văn bản, tài liệu điện tử?

Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định trong trường hợp văn bản cần chữ ký (của cá nhân) hoặc con dấu của tổ chức thì có thể ký số bằng chứng thư số được cấp bởi CA được cấp phép tại Việt Nam cho cá nhân hoặc tổ chức đó. Chữ ký số đó được coi là hợp lệ khi đáp ứng thêm các điều kiện là được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.

Có thể ký điện tử (ký ảnh) bằng CyberSign được không?

CyberSign cho phép người dùng tạo mẫu chữ ký ảnh bằng cách upload file ảnh chụp/scan chữ ký tay của người dùng hoặc con dấu đỏ của tổ chức/ doanh nghiệp lên hệ thống.

Trường hợp cần nhiều người phê duyệt trung gian trước khi ký?

CyberSign cho phép thiết lập dễ dàng một quy trình xử lý văn bản qua nhiều bước phê duyệt trung gian (phê duyệt bằng nút lệnh, chữ ký ảnh hoặc chữ ký số). Người phê duyệt trung gian có thể được cấu hình sẵn theo tài khoản, chức danh hoặc là người quản lý của người duyệt trước đó.

Tôi muốn nâng số lượng người dùng (user) và quy trình lên thì như thế nào?

Các gói bị giới hạn số lượng người dùng hoặc giới hạn số lượng quy trình hoặc cả hai thì cần nâng cấp lên gói cao hơn và khách hàng phải thanh toán chi phí chênh lệch giữa gói hiện tại và gói cần nâng cấp.

Dịch vụ ký số trực tuyến CyberHSM có bắt buộc phải mua kèm CyberSign không?

CyberHSM là dịch vụ giá trị gia tăng giúp người dùng có thể ký số trực tuyến trên bất kỳ phương tiện nào, không bắt buộc phải mua kèm theo CyberSign. Người dùng không có CyberHSM thì vẫn phải có USB token thì mới ký số được, nếu không thì vẫn có thể dùng CyberSign để quản lý các văn bản điện tử và trình duyệt, ký điện tử (ký ảnh).

Tôi có thể xóa quy trình cũ đi để thêm quy trình mới được không?

Nếu quy trình được tạo ra nhưng chưa sử dụng thì có thể xóa đi để thêm quy trình mới đảm bảo số lượng quy trình theo đã gói đăng ký.

Tôi phải cung cấp các thông tin cá nhân nào khi đăng ký tài khoản?

Khách hàng cần cung cấp một số thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, email,… để sử dụng dịch vụ.

CyberSign sử dụng thông tin khách hàng với mục đích gì?

CyberSign cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của quý khách hàng để quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ; liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi; gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ; thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng; giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

Thông tin cá nhân của tôi được bảo mật như thế nào?

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Làm cách nào để bảo vệ dữ liệu điện tử của tôi?

Chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu tài liệu điện tử của khách hàng.

Tôi phải cung cấp các thông tin cá nhân nào khi đăng ký tài khoản?

Khách hàng cần cung cấp một số thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, email,… để sử dụng dịch vụ.

Thông tin cá nhân của tôi được bảo mật như thế nào?

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Làm cách nào để bảo vệ dữ liệu điện tử của tôi?

Chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu tài liệu điện tử của khách hàng.