Tag Archives: hợp đồng điện tử

Bạn hỏi – CyberSign trả lời: Chuyển hợp đồng điện tử sang văn bản giấy được không?

hợp đồng điện tử sang văn bản giấy

Sau khi ký kết hợp đồng điện tử, mặc dù hợp đồng đã được lưu trữ trên hệ thống, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sẽ có nhu cầu chuyển đổi thành hợp đồng giấy. Chính vì thế, câu hỏi: Chuyển hợp đồng điện tử sang văn bản giấy được không là thắc mắc được nhiều […]

Nef Digital